Tävling


Poäng Pris


KM 2004 1 2 3 4 5 6 7
/ / / / / / /
2 10 6 9 7 4 5

1
Hendrik Kawalec 0 0 ½ 1 0 ½

1 3 10 8 5 6 7

2
Dan Ljungström 1 0 1 1 1 1

4 2 8 5 10 7 6

3
Tomas Pettersson 1 1 1 1 1 0 0 53 6 9 7 8 1 10

4
Edvard Felicjan 0 0 1 0 0 ½ 06 8 7 3 2 9 1

5
Roger Ekberg 1 0 1 0 0 1

5 4 1 10 9 2 3

6
Börje Persson 0 1 ½ 0 1 0

8 9 5 4 1 3 2

7
Håkan Knutsson 0 1 0 1 1 1

7 5 3 2 4 10 9

8
Arne Bohlin 1 1 0 0 1 0

10 7 4 1 6 5 8

9
P-O Sandgren 0 0 0 0 0 0

9 1 2 6 3 8 4

10
Christian Larsson 1 1 0 1 0 1 1 5
System Berger

Pinova Förlag AB, Malmö