Spela schack! Analysera partier Checklista för analys Visualisering
Schackbräde från vit sida Schackbräde från svart sida  Om spelöppningen

           Att öva visualiseringsförmågan

    Alla schackspelare vet hur schackbrädet ser ut, eller?!

    Min uppfattning är att skärpan hos den inre bilden av schackbrädet är något som på ett avgörande sätt skiljer talanger från mer ordinära spelare. En effekt av att ha en lite dimmig mental bild av brädet är att man måste tänka efter för att säga vilka rutor som hotas av t.ex. en springare på f3 eller en dam på e4. Problemet med detta är att när man räknar framåt från en ställning på brädet så tenderar man att bli blind för drag som inte finns i ställningen på brädet utan dyker upp efter några drag i varianten. 

    Här är en stor skillnad mellan naturbegåvningar som snabbt utvecklar sin förmåga tills de kan spela hela partier blint bara genom att spela partier och vi andra som måste träna för att komma i närheten av denna förmåga.

    Det första steget är att prägla in brädet som ett tydligt synminne. Testa/öva på följande uppgifter: Tänk på en löpare som står på en ruta vid brädets kant. Låt sedan löparen ”studsa runt” på brädet och kolla vilka rutor den passerar. Ett exempel: Löparen startar på a3 och sedan b4-c5-d6-e7-f8-g7-h6-g5-f4-e3-d2-c1-b2-a3. Alla rutorna är självklart svarta. Tänk på att övningen kan göras med det tänkta brädet sett från vita sidan eller svarta sidan. Om det senare känns mycket svårare är det ett säkert tecken på att man behöver övningen, skillnaden beror på att de flesta kan räkna sig fram snabbare med brädet "rättvänt". Målet med övningen är att direkt "se" en mental bild av brädet och inte behöva räkna.

      En svårare övning: En springare startar på h1 och skall gå till a8. Vilka rutor går man på och vilken färg har de? Svar (ex):h1vit-g3svart-e4vit-d6svart-c8vit-b6svart-a8vit. Öva vidare med olika start och mål rutor tills processen löper flytande.

      Nästa svårighetsgrad: Samma som ovan men en dam av motsatt färg står på d4 och springaren får inte stå på någon hotad ruta. Svar: h1vit-g3svart-f5vit-e7svart-g6vit-f8svart-e6vit-c7svart-a8vit.

      När man börjar är det bra att kunna kika på ett schackbräde med rutornas namn emellanåt. Om det tar mer än två minuter att genomföra en övning så öva mer på enkla uppgifter.

      Öva också med brädet  sett från svarta sidan.