Spela schack! Analysera partier Checklista för analys Visualisering
Schackbräde från vit sida Schackbräde från svart sida  Om spelöppningen

                         Att arbeta med sina egna partier

     När man börjar spela schack och har skrivit protokoll i sina första partier är det dags att börja jobba om man vill bli bättre. Att bli bättre handlar om att inte göra om samma misstag, så analysen är fokuserad på att hitta de egna misstagen fundera över hur de kan undvikas.

     Öppningarna man spelar bör läras in, men i början är det meningslöst att lära sig mer än 10-12 drag i de vanligaste öppningarna eftersom motståndarna ändå avviker från bokvarianterna. Vid analysen av ditt parti så är det enkelt att se (med hjälp av en bok eller en mer erfaren spelare) var spelet avvek från kända spår och samtidigt se hur du kan spela nästa gång i samma öppning.

     Misstagen som kommer i mittspelet är de kritiska om man vill bli bättre som spelare eftersom både öppningar och slutspel kan övas in systematiskt medan svårigheter i mittspelet ofta hänger samman med felaktiga tankemönster som kan vara svåra att korrigera och kräver ett visst mått av självkritik att åtgärda.Vid analys av ett eget parti bör man försöka avgöra vilken typ av misstag som skett, helst medan man kommer ihåg vad man tänkte på under partiets gång.

     Typiska exempel på misstag är 1: Förbiseende av att motståndaren hotar en pjäs/bonde. 2: Förbiseende av att motståndaren hotar med en gaffel eller annat dubbelhot som vinner material. 3: Förbiseende av tvingande drag (schackar eller slag) som leder till materialförluster. 4:Räknefel som leder till materialförlust (när man tyckte sig se ett möjligt avbyte).

     Dessa fel eller motsvarande underlåtenhet att utnyttja motståndarens ”bjudningar” kan i ett drag avgöra ett i övrigt välspelat parti. Observera dock att partier som avgörs på sådana grundläggande misstag sällan är välspelade, ett misstag kommer sällan ensamt!

    Felen av typ 1 och 2 beror på att man flyttat utan att verkligen ha ställt sig frågan vad motståndaren kan göra. Jag rekommenderar att man skriver ner motståndarens drag och direkt försöker avgöra vilka hot motståndaren har, därefter övergår man till att fundera på vad man skall göra själv. Svara alltså på frågan: Vad skulle min motståndare göra om han fick flytta en gång till?

    Typ 3 och 4 hänger samman med svårigheter att se vad som kan hända på brädet något/några drag framåt från ställningen på brädet, denna förmåga (visualisering) måste övas och kan alltid bli bättre. Övningen består till en början av taktikövningar som dessutom har det goda med sig att man lär sig känna igen vissa taktiska mönster som ofta dyker upp.  

    Om du ser att fel av typ 1 och 2 fortsätter att förekomma i dina partier kan man försöka spela med en slags checklista i huvudet, d.v.s. kolla innan du flyttar om det finns hot mot din kung, din dam etc.

    Felen av typ 3 och 4 förekommer hos de flesta spelare, skillnaden är frekvensen och vad som kan anses vara misstag och vad som är normalt för spelaren i fråga. Man bör alltså fundera på hur många drag man behövde se framåt för att undvika en variant som visade sig vara till nackdel, grundregeln vid spel är att i bra ställning avstå från varianter man inte kan överblicka (orkar räkna igenom) medan man i sämre positioner kan ta lite risker.

      Slutspelet bör man analysera från slutet. Hitta sista chansen att vinna/remisera för bägge spelarna. Se om (när) fördelen varierar eller växlar mellan spelarna.

    Som hjälp för att komma igång med analysarbetet har jag skrivit en Checklista för analys man kan följa.