PARTIER-ÖVNINGAR-PROBLEM-STUDIER    

Varning! Det kan ta lång tid att ladda vissa filer p.g.a storleken PROBLEM  

Matt i två drag

Matt i tre drag

   Spikning

   Promovering

   Damoffer 

   Ta bort gard

   Spetsning

   Överraskande drag

   Fångad pjäs

   Försvagad första rad

   Försvagad rockadställning

   Dragtvång 

   Hjälplös kung

   Interferens

   Springargaffel 

   Överlastning

 
         PARTIER
VM-match Anand - Topalov 2010

VM-match Anand - Kramnik 2008

VM-turnering - 07 (1:Anand)

VM-match 2006 Kramnik-Topalov

Partier som visats i Borås Tidning

Partierna från VM i Argentina 2005

Partier från Wijk an Zee 2006

30 klassiker
TAKTIK: BLANDADE UPPGIFTER (med lösningar)

   Hitta bästa draget

   Taktiska teman

   Hitta vinstdraget

 

TAKTIK: SORTERADE UPPGIFTER (de flesta utan lösningen inlagd)

   Röjning 

   Försvarsdrag

   Avdragshot

   Avdragsschack

   Dubbelhot

   Dubbelschack  
STUDIER 

   1-20      Platov

   21-40    Platov

   41-60    Platov

   61-80    Platov

  81-103    Platov